• Almaz buz qəlibləri

    Almaz buz qəlibləri

    Patentli buz qəliblərimiz suyun dondurulması prosesini idarə edir.Buz qəliblərimiz buz toplarının və ya kubların içərisində donmadan əvvəl sudakı bütün hava qabarcıqlarını və çirkləri təcrid edir və təmizləyir.